Nuolaida -10% su kodu 10promo
service@artforma.lt
Parašykite mums laišką
Kalbėkite per Messenger
Kalbėkite per Whats app programėlę

Parduotuvės taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

I. Sąvokos
Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:
1. Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio specialiosios nuostatos suteikia teisnumą, kuris pateikia Užsakymą Parduotuvėje;
2. Vartotojas - pagal Civilinio kodekso 22 [1] straipsnį reiškia fizinį asmenį, sudarantį sandorį su verslininku, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla.
3. Civilinis kodeksas - 1964 m. balandžio 23 d., (Dz.U. – Lenkijos teisės aktų oficialus leidinys (toliau - Dz.U.) Nr. 16, p. 93 su pakeit.);
4. Taisyklės - šios Taisyklės, nustatančios bendrąsias pardavimo sąlygas ir elektroninių paslaugų, „Artforma“ internetinės parduotuvės, teikimo taisykles;
5. Internetinė parduotuvė (Parduotuvė) – internetinė svetainė, prieinama adresu https://twojelustra.pl/, per kurią Klientas gali pateikti Užsakymus;
6. Prekė – produktai, pateikti Internetinėje parduotuvėje;
7. Pardavimo sutartis - Prekių pardavimo sutartis pagal Civilinį kodeksą, sudaryta tarp „Artforma“ ir Kliento, sudaroma su Parduotuvės internetinės svetainės panaudojimu;
8. Vartotojų teisės įstatymas - 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisės (Dz.U. 2014 m., p. 827);
9. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymas - 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl paslaugų elektroninių būdu teikimo (Dz.U. Nr. 144, p. 1204, su pakeit.);
10. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymas - 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl paslaugų elektroninių būdu teikimo (Dz.U. Nr. 144, p. 1204, su pakeit.);

II. Bendrosios nuostatos
1. Šios Taisyklės nustato internetinės parduotuvės, prieinamos adresu https://artforma.lt/ naudojimo taisykles.
2. Šios Taisyklės yra taisyklėmis, apie kurias rašoma Įstatymo dėl paslaugų elektroniniu būdu teikimo 8 straipsnyje.
3. Internetinė parduotuvė Artforma, veikanti adresu https://artforma.lt/, administruojama FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP: 9231305916, įmonės kodas (REGON) 971244724. Ūkinė veikla įregistruota Centriniame registre ir informacija apie ekonominę veiklą (CEIDG), kurią tvarko Ūkio reikalų ministras.
+44 203 808 5213
4. Šios Taisyklės ypatingai nustato:
- registravimo ir paskyros internetinėje parduotuvėje naudojimo taisykles;
- užsakymų elektroniniu būdu internetinėje parduotuvėje pateikimo sąlygas ir taisykles;
- pardavimo sutarčių, naudojant internetinėje parduotuvėje teikiamas paslaugas, sudarymo sąlygas.
5. Naudotis internetine parduotuve galima, jei Kliento naudojama teleinformacinė sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: Interneto prieigą. Interneto naršyklę (pvz. „Google Chrome“, „Explorer“, „Opera“ ir t. t.)
6. Norėdamas naudotis internetine parduotuve, Klientas turėtų savarankiškai naudotis kompiuteriu ar galutiniu įrenginiu, turinčiu prieigą prie interneto.
7. Remiantis galiojančiais teisės įstatymais, „Artforma“ pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą internetinėje parduotuvėje asmenims, neturintiems 18 metų. Tokiu atveju potencialiems klientams bus pranešta apie tai, kas nurodyta aukščiau.
8. Klientai gali gauti prieigą prie šių Taisyklių bet kuriuo metu, adresu https://artforma.lt/, pateiktu svetainės pagrindiniame puslapyje, o taip pat atsisiųsti jas ir atsispausdinti.

III. Internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės
1. Registracija Internetinėje parduotuvėje yra neprivaloma. Klientas gali pateikti užsakymą be registracijos būtinumo Parduotuvėje, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutikęs.
Registracija vyksta užpildžius ir patvirtinus registracijos formą, esančią vienoje iš Parduotuvės svetainių.
Registracijos sąlyga yra sutikimas su Taisyklių turiniu, o taip pat asmens duomenų, pažymėtų kaip privalomi, pateikimas.
„Artforma“ gali atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar visų Internetinės parduotuvės išteklių nedelsiant tuo atveju, jei Klientas pažeidžia Taisykles, o ypač kai Klientas:
- pateikė internetinėje parduotuvėje melagingus, netikslius ar pasenusius duomenis, klaidinančius ar pažeidžiančius trečiųjų šalių teises,
- pažeidė per internetinę parduotuvę trečiųjų šalių asmenines teises, ypač kitų internetinės parduotuvės klientų asmenines teises,
- jo elgsena buvo tokia, kuri „Artformos“ manymu, pažeidė galiojančius įstatymus ar bendruosius interneto naudojimo principus arba pakenkė geram „Artformos“ vardui.
Asmuo, kuris prarado teisę naudotis Internetine parduotuve, negali dar kartą prisijungti be ankstesnio „Artformos“ sutikimo.
2. Siekdama užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su teikiamomis Svetainėje paslaugomis, perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų grėsmės laipsnio saugumą, ypač priemonių, skirtų užkirsti kelią pašaliniams asmenims gauti ir modifikuoti internete siunčiamus asmens duomenis.
3. Klientas visų pirma įsipareigoja:
- naudotis Internetine parduotuve vadovaudamiesi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, Taisyklių nuostatomis, taip pat bendraisiais naudojimosi internetu principais.
- neteikti ir neperduoti įstatymų draudžiamo turinio, pvz., turinio, skatinančio smurtą, šmeižiančią ar pažeidžiančią asmenines ir kitas trečiųjų šalių teises,
- naudotis Internetine parduotuve tokiu būdu, kuris netrukdytų jos funkcionavimui, ypač naudojant specialią programinę įrangą ar įrenginius,
- nesiimti tokių veiksmų, kaip neužsakytos komercinės informacijos (spam) siuntimas ar jos talpinimas Internetinėje parduotuvėje,
- naudotis Internetine parduotuve taip, kad kitiems klientams ir „Artforma“ įmonei tai nepakenktų,
- naudotis turiniu, paskelbtu internetinėje parduotuvėje tik asmeniniam tikslui,

IV. Pardavimo sutarties sudarymo procedūra
1. Norint sudaryti pardavimo sutartį per Internetinę parduotuvę, reikia atidaryti interneto puslapį https://artforma.lt/ ir pasirinkti Prekę atliekant tolesnius techninius veiksmus, pagrįstus Klientui rodomais pranešimais ir puslapyje esančia informacija.
2. Kliento užsakytų Prekių pasirinkimas yra vykdomas pridedant jas į krepšelį.
3. Užsakymo pateikimo metu - kol nebus paspaustas mygtukas, patvirtinantis Užsakymo pateikimą - Klientas turi galimybę pakeisti įvestus duomenis ir pasirinktą prekę. Norint tai padaryti, reikia sekti rodomus pranešimus ir informaciją, prieinamą internetiniame puslapyje.
4. Kai Klientas, naudojantis Internetinę parduotuvę, pateiks visus reikiamus duomenis, bus rodomas pateikto Užsakymo apibendrinimas. Pateikto Užsakymo apibendrinime bus rodoma informacija apie pasirinktas prekes ar paslaugas, bendra kaina ir visos kitos išlaidos.
5. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina sutikti su Taisyklių turiniu, pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus, ir paspausti mygtuką, patvirtinantį Užsakymo pateikimą.
6. Parduotuvės tinklalapyje pateikiama informacija apie Prekes yra pasiūlymas, paremtas Civilinio kodekso 66 straipsniu. Kliento siunčiamas Užsakymas reiškia pardavimo sutarties su „Artforma“ įmone valios pareiškimą vadovaujantis Taisyklių turiniu. Sutartis laikoma sudaryta, kai Kliento Užsakymas patenka į Internetinės parduotuvės IT sistemą, su sąlyga, kad Užsakymas atitinka Taisykles.
Sudarius sutartį, Klientas gauna elektroninį laišką, kuriame patvirtinami visi svarbūs Užsakymo elementai.
7. Pardavimo sutartis yra sudaroma lenkų kalba, atitinkančia Taisyklių turinį.
8. Klientai gali gauti prieigą prie šių Taisyklių bet kuriuo metu adresu https://artforma.lt/, pateiktu svetainės pagrindiniame puslapyje, o taip pat atsisiųsti jas ir atsispausdinti.
Užsakymų duomenų ir Bendrųjų sąlygų (pardavimo taisyklių) konsolidavimas, apsauga ir pateikimas vyksta el. paštu. Prisijungę prie savo paskyros galite peržiūrėti ankstesnius savo užsakymus.

V. Pristatymas
1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje ir adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas Užsakymą.
2. Užsakytų Prekių pristatymas vyksta per:
- kurjerį
Nėra asmeninio užsakytos prekės atsiėmimo mūsų parduotuvėje.
Pristatymo išlaidos: Pristatymas yra nemokamas nepriklausomai nuo mokėjimo ir pristatymo būdo. Papildomai pristatymo išlaidos bus nurodytos Užsakymo pateikimo metu.
3. Pristatymo vykdymo terminas yra nuo 7 iki 15 darbo dienų (Gamybos laikas: maksimaliai 8 darbo dienos, Pristatymas: maksimaliai iki 7 darbo dienų) ir yra skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Klientas išsiunčia Užsakymą.
4. Prekės pažeidimas pristatymo metu.
Nuotolinio pirkimo atveju mūsų Parduotuvė visada rizikuoja prekės atsitiktiniu sugadinimu ar praradimu transporto metu. Jei prekės bus pristatytos su akivaizdžiais pažeidimais, padarytais transporto metu, maloniai prašome kuo greičiau pranešti apie tokį defektą pristatymo įmonei ir susisiekti su mumis. Tokio skundo pateikimo ar susisiekimo vėlavimas neturi jokios įtakos Jūsų įstatyminiams reikalavimams ir jų tenkinimui, ypač Jūsų teisėms pagal įstatymų numatytą garantiją dėl defektų (Taisyklių VIII punktas). Greitesnis pranešimas apie pastebėtus defektus, atsiradusius transporto metu, padeda mums pareikšti pretenzijas vežėjui ar transporto draudikui

VI. Kainos ir mokėjimo būdai
1. Prekių kainos nurodytos € (eurais) įskaitant visus mokesčius, įskaitant PVM, muitus ir kitus priedus.
2. Klientas gali sumokėti kainą:
- pavedimu
- mokėti priėmimo metu
- mokėti PayU sistemoje
- mokėti PayPal sistemoje
Nuskaitymas vyksta kuomet pirkėjas vykdo pavedimą. Mokėjimo priėmimo metu atveju mokestį priima kurjeris siuntinio pirkėjui pristatymo metu.

VII. Teisė atsisakyti sutarties

1. Atsisakymo teisės netaikymas

Teisė atsisakyti sutarties netaikoma sutartims dėl nesurenkamų prekių tiekimo, kurių gamybai lemiamą reikšmę turi individualus vartotojo pasirinkimas ar apsisprendimas, arba kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeniniams poreikiams.

Mūsų siūlomos prekės (išskyrus „Valentina” kolekcijos baldų komplektus) yra gaminamos pagal individualų užsakymą ir pritaikytos vartotojo poreikiams, todėl užsakytų prekių grąžinti neįmanoma.

2. Teisė atsisakyti sutarties

Toliau aprašyta procedūra taikoma tik „Valentina” kolekcijos gaminiams (baldų komplektams).

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs perėmėte daiktą arba kai daiktą perėmė trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, ir kurią nurodėte jūs. Grąžinant gaminį pristatymo išlaidas apmoka klientas. Prekės turi būti išsiųstos atgal per 14 dienų nuo pirkimo sutarties atsisakymo nurodytu adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Lenkija, tel.: +44 203 808 52 13 Mes neatsakome už turinio sugadinimą transportavimo metu, todėl rekomenduojame apdrausti siuntinį.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.lt, tel.:+44 203 808 52 13) informuoti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, laišku, išsiųstu paštu, faksu arba el. paštu).
Galite naudoti pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.
 

Pavyzdinė atsisakymo forma

(Šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį.)

Pavyzdinė atsisakymo forma

 

Norėdami išlaikyti sutarties nutraukimo terminą, pakaks, kad informaciją apie pasinaudojimą savo teise nutraukti sutartį atsiųsite iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Sutarties nutraukimo pasekmės:
Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mus informavote apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus.

Jūs atsakote už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktą naudojote kitaip, nei buvo būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 


VIII. Sutarties sąlygų atšaukimas ir pakeitimas
Pirkėjas, pateikęs užsakymą, turi teisę jį pakeisti arba atšaukti per 2 darbo dienas nuo užsakymo užbaigimo momento. Užbaigimas suprantamas kaip apmokėjimas arba išsirinkimas grynaisiais pristatymo metu (apmokėjimas gavus siuntą).
Visą informaciją, susijusią su užsakymo specifikacijos pakeitimu ar jo atšaukimu, Pirkėjas įsipareigoja pateikti Pardavėjui el. Paštu.
Dėl kiekvieno pirminės specifikacijos pakeitimo pasikeis užsakymo kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja padengti, ir reikės sumokėti 20 EUR.
Užsakymo atšaukimo atveju grąžinimo vertė sumažinama 20 EUR.
Pakeitimas ir atšaukimas po nurodyto laikotarpio nebus svarstomi dėl Pardavėjo verslo profilio, atsirandančio dėl kiekvieno užsakymo prekės personalizavimo.

IX. Pretenzijos dėl Prekių
Taikoma Klientui, kuris yra Vartotoju:
Esame įsipareigoję pristatyti prekes be defektų. Įstatyminė atsakomybės už parduodamo daikto defektus teisė (garantija už defektus) galioja apimtyje, kaip nurodyta Civilinio kodekso 556 str. ir 556 [1] -556 [3] str. ir vėlesniuose.
Pretenzijas galima pateikti:
- raštu adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.
- elektroniniu paštu adresu: service@artforma.lt
Naudodamiesi garantinėmis teisėmis - jei nutarsime, kad būtina nagrinėti pretenziją, Jūs privalote pristatyti prekes su defektais aukščiau nurodytu pašto adresu.
Teigiamai įvertinus pretenziją - bus Jums grąžintos siuntimo išlaidos. Jei dėl prekės rūšies ar jo sumontavimo būdo, prekės pristatymas bus sudėtingas, Jūs esate įsipareigoję pateikti jį vietoje, kurioje yra. Mes įsipareigojame į pretenziją nedelsiant atsakyti, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos pateikimo dienos. Esame atsakingi už garantiją, jei per dvejus metus nuo prekių Jums pristatymo dienos bus rastas fizinis defektas. Atveju, jei pardavimo objektu yra naudojamas judantis daiktas, atsakomybė pagal garantiją yra vieneri metai nuo pateikimo dienos.
Pateiktoje pretenzijoje rekomenduojama (1) pateikti informaciją apie pretenzijos dalyką, ypač defekto tipą ir defekto atsiradimo datą; (2) nustatyti reikalavimą dėl defekto pašalinimo būdo (prekės pakeitimas į naują, prekės taisymas, kainos sumažinimas, sutarties nutraukimas - jei defektas yra esminis); o taip pat (3) pateikti skundą pateikusio asmens kontaktinius duomenis - tai palengvins ir pagreitins pretenzijos Parduotuvėje nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje pateiktos rekomendacijos yra tik neprivalomos instrukcijos ir nedaro įtakos pretenzijų, pateiktų nepateikiant rekomenduojamos informacijos, veiksmingumui.
Taikoma Klientui tuo pačiu neesančiu Vartotoju:
Pirkėjas, kuris nėra Vartotojas, netenka teisių pagal garantiją, jei laiku ir tokiu būdu nepatikrino prekių ir nedelsdamas neinformavo pardavėjo apie defektą, o atveju jei trūkumas atsirado tik vėliau - jei jis nepranešė pardavėjui nedelsiant kai tik jį aptiko. Negavus pranešimo apie defektą, prekės laikomos priimtomis. Pirmiau minėta nuostata netaikoma, jei mes apgauname ir nepranešime apie defektus. Pretenzijos gali būti pateiktos raštu Parduotuvės adresu ir elektroniniu būdu.

X. Papildomos garantijos Prekių pardavimo Parduotuvėje metu
Artforma įmonė yra parduotuvėje prieinamų prekių gamintojas. Kaip gamintojas Artforma suteikia papildomą garantiją prekėms, kurias gamina, tokiomis sąlygomis ir laikotarpiu, kuris nurodytas prie Prekių pridėtoje garantinėje kortelėje. Mūsų garantija neišskiria, neapriboja ir nesustabdo Kliento teisių, nustatytų garantijų dėl parduodamų prekių nuostatose Reglamento VIII punktas).

XI. Pretenzijos dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu
1. Artforma įmonė imasi veiksmų, kad užtikrintų visiškai teisingą internetinės parduotuvės veikimą tiek, remiantis dabartinėmis techninėmis žiniomis, ir įsipareigoja per pagrįstą laikotarpį pašalinti visus klientų praneštus pažeidimus.
2. Klientas gali pranešti mums apie bet kokius internetinės parduotuvės svetainės veikimo pažeidimus ar trikdžius. Apie pažeidimus, susijusius su Parduotuvės veikimu, reikia pranešti elektroniniu būdu šiuo adresu: service@artforma.lt
3. Pretenzijoje dėl pažeidimų, susijusių su internetinės parduotuvės svetainės veikimu, prašome nurodyti pažeidimo tipą ir datą.
4. Mes įsipareigojame į pretenziją nedelsiant atsakyti, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos pateikimo dienos.

XII. Neteisminiai pretenzijų ir ieškinių pareiškimo sprendimo būdai
1. Informuojame, kad yra neteisminių skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo būdų naudojimo galimybės. Jos gali būti taikomos savanoriškai ir gali vykti tik tuo atveju, jei abi ginčo šalys sutinka. - Vartotojas gali pateikti Prekybos inspekcijai prašymą pradėti procedūrą dėl vartotojų ginčų neteisminio sprendimo dėl sudarytos pardavimo Sutarties, pagal 2000 m. Gruodžio 15 d. Prekybos inspekcijos įstatymo 36 straipsnį (Žin., 2001, Nr. 4, p. 25 su pakeit.). - Vartotojas taip pat gali pateikti prašymą išnagrinėti ginčą dėl sudarytos pardavimo Sutarties nuolatiniame arbitražo teisme, veikiančiame prie atitinkamos Prekybos inspekcijos vaivadijos inspekcijos, pagal pagal 2000 m. Gruodžio 15 d. Prekybos inspekcijos įstatymo 37 straipsnį (Žin., 2001, Nr. 4, p. 25 su pakeit.). - Europos Komisija taip pat teikia prieigą į internetinę Vartotojų ir Verslininkų ginčų sprendimo platformą (ODR platforma). Jį galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Išsamią informaciją apie Vartotojų ginčų sprendimą, įskaitant galimybę Vartotojui naudoti neteisminių skundų nagrinėjimo metodus, teisių gynimo būdus ir šių procedūrų naudojimosi procedūrų taisykles galima rasti Prekybos inspekcijos būstinėse ir Vaivadijos prekybos inspekcijų institucijų interneto svetainėse o taip pat interneto adresu: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Baigiamosios nuostatos
1. Galintys kilti ginčai bus perduoti spręsti kompetentingam Vartotojo buveinės vietos teismui remiantis Civilinio proceso kodeksu.
2. Bet kuriuos ginčus, kylančius tarp „Artforma“ ir Kliento, kuris nėra Vartotojas, išspręs teismas, kurio jurisdikcijai priklauso mūsų registruota buveinė.
3. Problemoms, kurių nesprendžia šis Reglamentas taikomos galiojančios teisės nuostatos, ypač 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso nuostatos (suvestinis tekstas, Dz.U., 2014 m. p. 121 su vėl. pakeit.) ir 2014 m. Gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisių (Dz.U., 2014 m. p. 827) Jei šis Reglamentas prieštarauja Klientų teisėms ir nuostatoms, kylančioms iš visuotinai taikomų nuostatų, taikomos yra Lenkijos visuotinės teisės nuostatos.

 

 

Peržiūrėkite mūsų atsiliepimus iš