Nuolaida -10% su kodu 10promo
hello@artforma.com
Parašykite mums laišką
Kalbėkite per Messenger
Kalbėkite per Whats app programėlę
Pirkinių krepšelis 0.00 € € 0
Patvirtintas pardavėjas
Jūsų krepšelis tuščias.

Parduotuvės taisyklės

I. Apibrežimai

Taisyklese vartojamos sąvokos reiškia:

1. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nera juridinis asmuo, kurio konkrečios nuostatos suteikia veiksnumą, sudarantis pardavimo sutarti su Pardaveju kaip Parduotuves dali.

2. Vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis su Pardaveju teisini sandori, tiesiogiai nesusijusi su jo verslu ar profesine veikla. Nuostatu nuostatos del vartotojo taikomos ir fiziniam asmeniui, sudarant sutarti, tiesiogiai susijusią su jo ukine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji tam asmeniui nera profesinio pobudžio, o tai lemia visu pirma del sutarties dalyko. jo verslo veikla, prieinama remiantis Centrines registracijos ir informacijos apie ukinę veiklą nuostatais.

3. Pardavejas – subjektas, valdantis ir valdantis Parduotuvę, t. y. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. su registruota buveine adresu ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, irašytas i Nacionalinio teismu registro verslininku registrą KRS numeriu: 0000756639, imones dokumentus ir registracijos bylas saugo Poznanes – Nowe Miasto ir Wilda apylinkes teismas Poznane. , IX Nacionalinio teismu registro komercinis skyrius. Susisiekti su Pardaveju galima per:

4. Taisykles – šis dokumentas, apibrežiantis bendrąsias pardavimo sąlygas ir elektroniniu paslaugu, kaip „Artforma“ internetines parduotuves dalies, teikimo taisykles.

5. Internetine parduotuve (Parduotuve) – internetine parduotuve, veikianti pavadinimu Artforma, pasiekiama adresu artforma.lt.

6. Prekes – Internetineje parduotuveje siulomos prekes.

7. Pardavimo sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pardavejo ir Kliento nuotoliniu budu per Internetinę parduotuvę.

8. Užsakymas – kliento ketinimu deklaracija, kuria tiesiogiai siekiama sudaryti pardavimo sutarti, nurodant visu pirma Prekiu tipą ir skaičiu.

 

II. Bendra

1. Šios taisykles apibrežia naudojimosi internetine parduotuve, kurią rasite adresu artforma.lt/, taisykles. Klientas, prieš registruodamas paskyrą Parduotuveje, turi susipažinti su Taisyklemis, nes tai formuoja jo teises ir pareigas.

2. Šios taisykles yra taisykles, nurodytos 1 str. 2022 m. liepos 18 d. Elektroniniu paslaugu teikimo istatymo 8 str.

3. Šiose taisyklese konkrečiai apibrežiama:

 • Paskyros, kaip internetines parduotuves dalies, registracijos ir naudojimo taisykles.
 • Užsakymu pateikimo elektroniniu budu internetineje parduotuveje sąlygos ir taisykles.
 • Pardavimo sutarčiu sudarymo naudojant paslaugas, teikiamas kaip internetines parduotuves dalis, principai.

4. Pagal 2002 m. liepos 18 d. Istatymą del elektroniniu paslaugu teikimo numatytą prievolę, taip pat i informavimo prievoles, numatytas 2002 m. 12 sek. 1 2014 m. gegužes 30 d. Vartotoju teisiu istatymo 19 ir 20 punktus, Pardavejas informuoja, kad:

- technines naudojimosi Parduotuve sąlygos yra šios: bet koks irenginys, kuriame galima paleisti žiniatinklio naršyklę, pvz.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

– Papildomi techniniai reikalavimai:

 • Slapukai ijungti
 • JavaScript igalintas,
 • Iššokantieji langai ijungti,
 • Idiegta „Adobe Flash Player 11“ arba naujesne versija.

- reikšmingas Parduotuves skaitmeninio turinio suderinamumas su Kliento kompiuterine ir programine iranga gali buti toks: vykdant greituosius pervedimus per PayPal, Stripe, Braintree greituju mokejimu sistemą.

5. Noredamas naudotis internetine parduotuve, Klientas turi pats gauti prieigą prie kompiuterio stoties arba galinio irenginio su interneto prieiga.

6. Vadovaudamasi galiojančiais teises aktais, Artforma pasilieka teisę apriboti paslaugu teikimą per Internetinę parduotuvę asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metu. Tokiu atveju potencialus Klientai bus informuoti apie tai, kas išdestyta aukščiau.

7. Klientai gali bet kada pasiekti šias nuostatas naudodami nuorodą, esančią pagrindiniame svetaines artforma.lt/ puslapyje ir atsisiusti bei atsispausdinti. savarankiškai.

 

III. Internetines parduotuves naudojimo taisykles

1. Registracija Internetineje parduotuveje yra neprivaloma. Klientas gali pateikti užsakymą neprisiregistravęs Parduotuveje, susipažinęs ir sutikęs su šiomis Taisyklemis. Registracija vyksta užpildant ir priimant Parduotuves svetaineje esančią registracijos formą. Registracijos sąlyga – sutikimas su Nuostatu turiniu ir asmens duomenu, pažymetu kaip privaloma, pateikimas.

2. Siekdamas užtikrinti pranešimu ir duomenu, susijusiu su Internetineje parduotuveje teikiamomis paslaugomis, perdavimo saugumą, Pardavejas imasi techniniu ir organizaciniu priemoniu, atitinkančiu gresmes teikiamu paslaugu saugumui laipsni, ypač priemoniu. užkirsti kelią neteisetam internete siunčiamu asmens duomenu gavimui ir pakeitimui.

3. Klientas visu pirma isipareigoja:

 • naudoti internetinę parduotuvę laikantis visuotinai taikomu istatymu, Taisykliu nuostatu, taip pat bendruju naudojimosi internetu principu.
 • neteikti ir neperduoti istatymu draudžiamo turinio, pvz. turinys, skatinantis smurtą, šmeižikišką ar pažeidžiantis asmenines ir kitas trečiuju šaliu teises,
 • naudoti internetinę parduotuvę taip, kad ji netrukdytu jos veikimui, ypač naudojant konkrečią programinę irangą ar irenginius,
 • neatlikti veiksmu, susijusiu su nepageidaujamos komercines informacijos (šlamšto) siuntimu ar paskelbimu Internetineje parduotuveje,
 • naudoti internetinę parduotuvę taip, kad tai nebutu nepatogu kitiems Klientams ir Pardavejui,
 • naudoti bet koki turini, paskelbtą kaip internetines parduotuves dali, tik asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais,

4. Pardavejas gali nedelsiant atimti iš Kliento teisę naudotis internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie kai kuriu ar visu Internetines parduotuves ištekliu, Klientui pažeidus Taisykles, ypač kai Klientas:

 • registruojantis internetineje parduotuveje pateikti tikroves neatitinkantys, netikslus ar pasenę duomenys, klaidinantys ar pažeidžiantys trečiuju šaliu teises.
 • pažeide trečiuju šaliu asmenines teises per internetinę parduotuvę, ypač kitu internetines parduotuves klientu asmenines teises,
 • atliko kitoki elgesi, kuri Pardavejas laikys elgesiu, neatitinkančiu galiojančiu istatymu ar bendruju naudojimosi internetu principu arba kenkiančiu geram Pardavejo vardui.

5. Asmuo, iš kurio atimta teise naudotis internetine parduotuve, negali iš naujo registruotis be išankstinio Pardavejo sutikimo.

 

IV. Pardavimo sutarties sudarymo tvarka

1. Pardavejas per Parduotuvę vykdo nuotolini savo pasiulymo prekiu pardavimą. Su pagrindinemis prekiu savybemis Klientas gali susipažinti prieš pateikdamas užsakymą Internetines parduotuves puslapiuose del atskiru prekiu. Noredami sudaryti nuotolinio pardavimo sutarti per internetinę parduotuvę, eikite i Internetines parduotuves svetainę ir pasirinkite Prekes, atlikdami tolesnius techninius veiksmus pagal Klientui rodomus pranešimus ir svetaineje esančią informaciją.

2. Užsakytas Prekes pasirenka Klientas, itraukdamas jas i krepšeli.

3. Pateikdamas Užsakymą – kol nepaspaudžiamas Užsakymo pateikimą patvirtinantis mygtukas – Klientas turi galimybę keisti ivestus duomenis ir pasirinktas Prekes. Noredami tai padaryti, vadovaukites Klientui rodomais pranešimais ir svetaineje esančia informacija.

4. Klientui pateikus visus reikiamus duomenis, bus rodoma pateikto Užsakymo suvestine. Pateikto Užsakymo suvestineje, be kita ko, bus nurodyta: pasirinktu prekiu ar paslaugu aprašymas, prekiu vieneto kainos, bendra kaina, informacija apie suteiktą nuolaidą, užsakymo verte ir visos kitos išlaidos, iskaitant pristatymo išlaidas, taip pat pristatymo adresą, sąskaitos fakturos duomenis ir pasirinktą mokejimo formą.

5. Norint išsiusti Užsakymą, butina sutikti su Taisykliu turiniu, pateikti asmens duomenis, pažymetus kaip privalomus ir paspausti mygtuką: „Užsakymas su isipareigojimu sumoketi“. Norint kiekvieną kartą pateikti užsakymą, reikia iš anksto perskaityti Taisykles ir sutikti su jo sąlygomis kaip privalomomis.

6. Klientas, pateikęs užsakymą, patvariojoje laikmenoje gaus patvirtinimą apie nuotolines sutarties sudarymą nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriame taip pat bus nurodytas taikomas Taisykliu turinys. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavejas gauna Užsakymo patvirtinimą.

7. Jei kai kuriu Prekiu, kurioms taikomas Užsakymas, neprieinamos arba pristatymo terminas viršija 14 dienu, Klientas bus nedelsiant apie tai informuotas nepatvirtinus nuotolines sutarties sudarymo ir gali nuspręsti del užsakymo ivykdymo budo (priemimo). nurodytas pristatymo laikas; kai kuriu Prekiu užsakymo ivykdymas; viso užsakymo atšaukimas).

8. Negavus patvirtinimo apie nuotolines sutarties sudarymą patvariojoje laikmenoje Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu arba negavus informacijos apie kai kuriu Prekiu nepasiekimą per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo, Klientas turi nedelsdamas susisiekti su Pardaveju.

9. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma lenku kalba, o neatskiriama jos dalis yra šiu Taisykliu nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja pačiai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

10. Užsakymo duomenu ir Taisykliu fiksavimas, užtikrinimas ir dalijimasis vyksta pranešimu, siunčiamu Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientai, susikurę Paskyrą Internetineje parduotuveje, turi papildomą prieigą prie savo ankstesniu užsakymu kaip internetines parduotuves funkciju dali.

 

V. Pristatymas

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Litwy i następuje pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towarów poza granice Litwy następuje w drodze indywidualnych uzgodnień między Sprzedawcą a Klientem.

2. Užsakytu Prekiu pristatymas vykdomas per kurjeri. Del logistiniu priežasčiu Pardavejas nesuteikia galimybes asmeniškai atsiimti Užsakymo jo stacionarineje parduotuveje ar kitoje vietoje.

3. Paprastai pristatymas yra nemokamas, nepriklausomai nuo Kliento pasirinkto mokejimo budo ir pristatymo vietos. Bet kokios papildomos pristatymo išlaidos gali buti nurodytos pateikiant Užsakymą ir tam reikes Kliento patvirtinimo.

4. Pristatymo laikas iki 23 darbo dienu, pagaminimo laikas iki 11 darbo dienu, pristatymo laikas iki 7 darbo dienu. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo Pardavejo Kliento Užsakymo patvirtinimo dienos.

5. Jei Klientas yra Vartotojas, Pardavejas prisiima riziką del atsitiktinio Prekiu sugadinimo ar praradimo transportavimo metu. Klientas turi apžiureti siuntą laiku ir tokiu budu, kuris priimtas tokio tipo siuntoms. Jeigu Prekes pristatomos su akivaizdžiais sugadinimais ar praradimais transportavimo metu, Klientas, esant galimybei, turetu kuo skubiau pranešti apie toki defektą vežejui (kurjeriui) ir Pardavejui bei atlikti kitus veiksmus, butinus galimai vežejo atsakomybei nustatyti. , ypač patvirtinant siuntos buklę. Velavimas pranešti apie toki defektą nesukelia Klientui neigiamu pasekmiu, ypač tai neturi itakos Pardavejo atsakomybei už prekes neatitikimą sutarčiai (Taisykliu IX punktas). Tačiau greitesnis pranešimas apie pastebetą gabenimo metu padarytą žalą Pardavejui leis greičiau atpažinti skundą, o Pardavejas gales pareikšti savo pretenzijas vežejui ar transporto draudikui.

 

VI. Kainos ir mokejimo budai

1. 1. Ceny Towarów uwidocznienie na stronach Sklepu internetowego podawane są w euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cła.

2. Klientas turi galimybę sumoketi kainą:

- atsisiusti

– PayPal mokejimas

– Stripe mokejimas

– Braintree mokejimas

3. Klientas isipareigoja sumoketi per 7 dienas nuo Pardavejo patvirtinimo apie Sutarties sudarymą gavimo, nebent jis nusprende apmoketi pristatymo metu, kai atsiskaitoma grynaisiais.

4. Jei Klientas yra suinteresuotas gauti PVM sąskaitą fakturą, jis turetu apie tai informuoti Pardaveją užsakymo pateikimo metu (užsakymo formoje pasirinkdamas tinkamą variantą) ir pateikti Pardavejui duomenis, reikalingus teisingai išrašyti PVM sąskaitą fakturą. . Prieš atlikdamas mokejimą, Pardavejas gali išduoti dokumentą, kuris yra mokejimo pagrindas – išankstinę sąskaitą fakturą.

 

VII. Užsakymo specifikacijos atšaukimo ir pakeitimo sąlygos.

Dėl pardavėjo verslo profilio, t.y. kiekvienos prekės personalizavimo užbaigus sandorį, specifikacijos pakeitimai ir užsakymo atšaukimas nebus priimami.

 

VIII. Teise atsisakyti nuotolines sutarties

Pardavejas informuoja, kad dauguma Internetineje parduotuveje siulomu Prekiu yra pilnai pagamintos pagal Kliento individualu užsakymą ir pritaikytos jo poreikiams. Todel dauguma Internetineje parduotuveje siulomu Prekiu yra nesurenkamos prekes, pagamintos pagal vartotojo specifikacijas arba skirtos jo individualiems poreikiams tenkinti. Pagal str. Vartotoju teisiu istatymo 38 punkto 3 punkto atveju, kai kalbama apie sutartis, kuriu objektas yra atitinkamos prekes, vartotojas neturi teises atsisakyti nuotolines sutarties.
Atsižvelgdamas i tai, kas išdestyta, Pardavejas nurodo, kad toliau aprašyta nuotolines sutarties atsisakymo teise taikoma tik prekems iš kolekcijos Valentina (baldu komplektams).

1. Vartotojas, kuris yra vartotojas, turi teisę nenurodydamas priežasties per keturiolika dienu atsisakyti sutarties pagal 2014 m. gegužes 30 d. Vartotoju teisiu istatymo nuostatas. Keturiolikos dienu laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai Klientas arba jo nurodytas trečiasis asmuo, kuris nera vežejas, perima prekę, o daugumos prekiu, kurios pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis, priemimo. paskutines prekes, ju partija ar dalis. Norint laikytis termino, pakanka išsiusti pareiškimą jam nepasibaigus. Pareiškimas apie sutarties atsisakymą gali buti pateiktas bet kokiu budu, pavyzdžiui, per:

2. Klientas taip pat gali pateikti pareiškimą apie sutarties atsisakymą, naudodamas 2014 m. gegužes 30 d. Vartotoju teisiu istatymo 2 priede pateiktą formą, kurios šablonas taip pat pateikiamas toliau nuostatuose. Šis šablonas papildomai pristatomas kartu su nuotolines sutarties sudarymo patvirtinimu patvariojoje laikmenoje.

3. Klientui atsisakius sutarties, Pardavejas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per keturiolika dienu nuo Kliento pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina Klientui visus jo atliktus mokejimus, iskaitant prekes pristatymo išlaidos.

4. Jeigu Klientas pasirinko kitą prekiu pristatymo budą nei Pardavejo pasiulytas pigiausias iprastas pristatymo budas, Pardavejas neprivalo atlyginti Klientui jo patirtu papildomu išlaidu, viršijančiu pigiausio iprasto pristatymo budo išlaidas. pasiule Pardavejas.

5. Pardavejas grąžins mokejimą naudodamas tą pati mokejimo budą, kuri naudojo klientas.

6. Pardavejas gali sulaikyti iš kliento gautu mokejimu grąžinimą iki tol, kol prekes negrąžinamos arba klientas pateikia grąžinimo irodymą, priklausomai nuo to, kuris ivykis ivyksta anksčiau.

7. Sutarties atsisakymo atveju Klientas isipareigoja nedelsiant, ne ilgiau kaip keturiolika dienu, grąžinti visas isigytas prekes (kartu, be kita ko, Naudojimosi vadovu ir kitais dokumentais), ne ilgiau kaip jo naudojimo budas, butinas daiktu pobudžiui, savybems ir veikimui nustatyti. Klientas padengia tiesiogines prekiu grąžinimo išlaidas. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti prekę nepasibaigus jos galiojimo laikui. Per ši laikotarpi isigytas prekes rekomenduojama išsiusti šiuo adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Klientas atsako už prekes vertes sumažejimą del to, kad ji buvo naudojama taip, kas viršija tai, kas butina prekes pobudžiui, savybems ir veikimui nustatyti, išskyrus atvejus, kai Pardavejas apie tai neinformavo vartotojo. teisę sudaryti sutarti pagal str. 12 sek. 2014 m. gegužes 30 d. Vartotoju teisiu istatymo 1 9 punktas. Del vežimo dalyko Pardavejas rekomenduoja, bet nereikalauja, siuntimo draudimą grąžinant prekę.

9. Vartotojas neturi teises atsisakyti nuotolines sutarties, susijusios su sutartimis:

 • už paslaugu teikimą, jei verslininkas visiškai atliko paslaugą gavęs vartotojo, kuris prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuotas, kad verslininkui atlikus paslaugą, neteks teises, sutikimu. pasitraukti.
 • kurioje kaina arba atlygis priklauso nuo finansu rinkos svyravimu, kuriu verslininkas nekontroliuoja ir kurie gali ivykti nepasibaigus vartotojo užsakyme nurodyto paslaugu pirkimo su turtu sutarties atsisakymo terminui patalpintas jo arba glaudžiai susijęs su jo asmeniu .
 • kurioje paslaugos objektas yra nesurenkamas gaminys, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti.
 • kurioje paslaugos objektas yra greitai gendančios arba trumpą galiojimo laiką turinčios prekes.
 • kurioje paslaugos objektas yra prekes, pristatomos sandarioje pakuoteje, kurios po pakuotes atidarymo grąžinti negalima del sveikatos apsaugos ar higienos priežasčiu, jei pakuote buvo atidaryta po pristatymo.
 • kuriose paslaugos objektas yra prekes, kurios del savo pobudžio po pristatymo yra neatsiejamai susijusios su kitomis prekemis.
 • kuriu paslaugos objektas yra alkoholiniai gerimai, kuriu kaina buvo sutarta sudarant pirkimo-pardavimo sutarti ir kuriu pristatymas gali ivykti tik po 30 dienu ir kuriu verte priklauso nuo rinkos svyravimu kuriu verslininkas nekontroliuoja.
 • kuriame vartotojas aiškiai pareikalavo, kad verslininkas atvyktu pas ji skubiai remontuoti ar prižiureti; jei verslininkas teikia papildomas paslaugas, kuriu neprašo vartotojas, arba tiekia daiktus, išskyrus atsargines dalis, reikalingas remontui ar priežiurai atlikti, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties del papildomu paslaugu ar daiktu.
 • kuriu paslaugos objektas yra garso ar vaizdo irašai arba kompiuterines programos, pristatomos sandarioje pakuoteje, jei pakuote buvo atidaryta po pristatymo.
 • laikraščiu, periodiniu leidiniu ar žurnalu pristatymui, išskyrus prenumeratos sutarti.
 • baigtas viešo aukciono budu.
 • apgyvendinimo paslaugoms teikti ne gyvenamosios paskirties, prekiu gabenimui, automobiliu nuomai, gastronomijai, su laisvalaikiu, pramogomis, sporto ar kulturos renginiais susijusioms paslaugoms teikti, jeigu sutartyje nurodyta paslaugos teikimo diena ar laikotarpis.
 • skaitmeninio turinio, kuris nera irašytas i materialią laikmeną, pristatymui, jei paslauga pradeta teikti gavus aišku vartotojo sutikimą iki sutarties atsisakymo termino ir verslininkui ji informavus apie nuostolius. apie teisę atsisakyti sutarties.

 

IX. Skundai del Prekiu

Taikoma klientui, kuris yra vartotojas:

1. Visos Parduotuveje siulomos prekes yra visiškai naujos, be teisiniu defektu ir legaliai pristatytos Lietuvos rinkai. Pardavejas yra isipareigojęs pristatyti prekes be defektu. Pardavejo atsakomybę už istatyme numatytą paslaugos kokybę reglamentuoja visuotinai taikomos nuostatos del prekiu neatitikties sutarčiai, ypač 2014 m. gegužes 30 d. Vartotoju teisiu istatymo 5a skyrius.

2. Prekiu neatitikimo sutarčiai atveju Klientas gali pateikti Pardavejui skundą bet kokia forma, ypač raštu šiuo adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko arba el. paštu šiuo adresu: service@artforma.lt. Skunde rekomenduojama:

 • pateikti informaciją apie skundo dalyką, ypač defekto tipą ir datą.
 • prašymo del defekto pašalinimo budo apibrežimas (prekes pakeitimas nauja, prekes taisymas, o veliau kainos sumažinimas arba sutarties atsisakymas)
 • pateikti skundo pareiškejo kontaktinius duomenis

kuris palengvins ir pagreitins Parduotuves skundo nagrinejimą. Ankstesniame sakinyje nurodytos rekomendacijos yra tik neprivalomos gaires ir jokiu budu neturi itakos skundu, pateiktu nepateikus rekomenduojamos informacijos, efektyvumui.

3. Esant butinybei nagrineti skundą, Klientas pateikia Pardavejui skundo objektu esančias prekes, kurias reikia taisyti arba pakeisti. Pardavejas prekes atsiims iš kliento savo lešomis. Jeigu preke buvo sumontuota anksčiau nei paaiškejo prekiu neatitikimas sutarčiai, Pardavejas prekes išmontuoja ir po remonto ar pakeitimo surenka iš naujo arba paveda atlikti šias veiklas savo lešomis.

4. Siekdamas pagreitinti skundo nagrinejimą, Klientas gali leisti nagrineti skundą per atstumą, ypač pateikdamas nuotraukas arba igalindamas apžiurą vaizdo konferencijos režimu. Klientas, siekdamas išvengti nepatogumu, gali pasinaudoti galimybe nagrineti skundą nuotoliniu budu ir tuo atveju, kai galimas prekes pristatymas, toks sprendimas neapriboja jokiu Kliento teisiu.

5. Pardavejas privalo atsakyti i vartotojo skundą per 14 dienu nuo jo gavimo. Esant reikalavimui pakeisti prekę, pašalinti jos trukumus arba pateikti sutarties atsisakymo deklaraciją, remiantis nuostatomis del prekes neatitikimo sutarčiai (2014 m. gegužes 30 d. Vartotojo istatymo 5a skyrius). teises), Pirkejas privalo pateikti Pardavejui taisomas ar keičiamas prekes.

6. Jei Pardavejas mano, kad skundas yra nepagristas, prekes Klientui bus pristatytos kartu su atitinkama informacija.

7. Nepagristai neatsiemus prekiu, Klientas, informavęs Pardaveją apie pasirinktą datą, prekes iš Pardavejo sandelio gali atsiimti pats, jam patogiu laiku (darbo dieną nuo 9 iki 15 val.). Galimas pakartotinis Pardavejo prekiu pristatymas arba pristatymas kitu nurodytu adresu galimas atskiru Pardavejo ir Kliento susitarimu.

8. Pardavejas atsako už prekiu neatitikimą sutarčiai, kuri buvo pristatymo metu ir paaiškejo per dvejus metus nuo to momento. Preziumuojama, kad prekes neatitikimas sutarčiai, išaiškejęs per dvejus metus nuo prekes pristatymo momento, egzistavo pristatymo metu, jeigu neirodyta kitaip arba prielaida negali buti suderinama su prekes pobudžiu. prekiu neatitikimo sutarčiai pobudžio. .

9. Kai kuriu Prekiu atveju Pardavejas suteikia papildomą garantiją garantijos dokumente numatytomis sąlygomis. Pardavejo suteikta garantija neatmeta, neriboja ir nesustabdo Kliento, kuris yra Vartotojas, teisiu pagal nuostatas del prekiu neatitikties sutarčiai.

Taikoma ne vartotojui klientui:

1. Klientu, kurie nera Vartotojai, kaip apibrežta šiu Taisykliu I punkto 2 poskyryje, atveju, vadovaujantis 2 str. Civilinio kodekso 558 str. 1 d., šalys neitraukia Pardavejo atsakomybes pagal garantiją del parduotos prekes trukumu.

2. Ankstesniame punkte nurodyta vienintele atsakomybe pagal garantiją neužkerta kelio Pardavejui suteikti garantiją pasirinktoms Prekems arba individualiu derybu su Klientu, kuris nera Vartotojas, metu.

 

X. Skundai del elektroniniu paslaugu teikimo

1. Pardavejas imasi veiksmu, kad užtikrintu tinkamą Internetines parduotuves veikimą, kiek tai priklauso nuo dabartiniu techniniu žiniu, ir isipareigoja per protingą laiką pašalinti visus Klientu praneštus pažeidimus.

2. Klientas gali pranešti Pardavejui apie bet kokius Internetines parduotuves veikimo sutrikimus ar trikdžius. Apie pažeidimus, susijusius su Internetines parduotuves veikimu, reikia pranešti elektroniniu budu šiuo el. pašto adresu: service@artforma.lt

3. Skunde del pažeidimu, susijusiu su Internetines parduotuves veikimu, reikia nurodyti pažeidimo tipą ir datą.

4. Pardavejas i skundą atsakys nedelsdamas, ne veliau kaip per 14 dienu nuo jo gavimo dienos.

 

XI. Neteisminiai skundu nagrinejimo ir pretenziju nagrinejimo budai

1. Pardavejas informuoja apie galimybę pasinaudoti neteisminiais skundu nagrinejimo ir pretenziju nagrinejimo budais. Ju naudojimas yra savanoriškas ir gali vykti tik tada, kai su tuo sutinka abi ginčo šalys.

 • Vartotojas gali kreiptis i Prekybos inspekciją del vartotoju ginču neteisminio sprendimo proceso inicijavimo, vadovaudamasis Prekybos inspekcija. 2000 m. gruodžio 15 d. Prekybos inspekcijos istatymo 36 p. (2001 m. Teises aktu leidinys Nr. 4, 25 punktas, su pakeitimais).
 • Vartotojas taip pat gali kreiptis, kad ginčą del sudarytos Pardavimo sutarties išspręstu nuolatinis arbitražo teismas, veikiantis atitinkamoje Prekybos inspekcijos vaivadijos inspekcijoje, vadovaudamasis 3 str. 37 2000 m. gruodžio 15 d. Prekybos inspekcijos akto (2001 m. Teises aktu leidinys Nr. 4, 25 punktas, su pakeitimais).
 • Europos Komisija taip pat teikia internetinę vartotoju ir verslininku ginču sprendimo platformą (OGS platforma). Ji galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Išsamią informaciją apie vartotoju ginču sprendimą, iskaitant galimybę vartotojui pasinaudoti neteisminiais skundu nagrinejimo budais, pretenziju teikimo budus ir šiu proceduru naudojimo taisykles, rasite bustineje ir Prekybos vaivadijos inspekciju interneto svetainese. Patikrinimas ir adresu: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Baigiamosios nuostatos

1. Bet kokie ginčai, kylantys del pardavimo sutarčiu vykdymo tarp Pardavejo ir Kliento, pirmiausia bus sprendžiami derybomis, siekiant taikiai išspręsti ginčą.

2. Bet kokius ginčus, kylančius tarp Pardavejo ir Kliento, kuris nera vartotojas, sprendžia teismas, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavejo buveine.

3. Šiu Nuostatu neapimamais klausimais taikomos taikytinos teises nuostatos, ypač 1964 m. balandžio 23 d. Istatymo nuostatos. Civilinis kodeksas (konsoliduotas tekstas, 2014 m. Istatymu žurnalas, 121 punktas su pakeitimais) ir Istatymas 1964 m. gegužes 30 d. 2014 m. del vartotoju teisiu (2014 m. Teises aktu leidinys, 827 punktas).

4. Su Pardaveju sudarytoms sutartims taikoma Lenkijos teise. Vartojimo sutarčiu atveju bus laikomasi vartotojo gyvenamosios vietos šalies imperatyviuju nuostatu, o vartotojas yra apsaugotas šiu nuostatu, nepaisant to, kad taikytina teise buvo pasirinkta Lenkijos teise.

Šablono atsisakymo forma

(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

- FORAM ribotos atsakomybes bendrove sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Aš/mes(*) __________________________________________________________________ informuoju/mes (*) apie mano/mes (*) atsisakymą nuo šiu prekiu pirkimo-pardavimo sutarties(*) sutarties del šiu prekiu pristatymo(*) sutarties del konkreti užduotis, susijusi su šiu dalyku (*) atlikimu / šios paslaugos teikimui (*)

– Sutarties sudarymo (*) / gavimo (*) data

_________________________________________________________

– Vartotojo (-u) vardas ir pavarde

_________________________________________________________

– Vartotojo (-u) adresas

_________________________________________________________

– Vartotojo (-u) parašas (tik jei forma siunčiama popieriuje)

– Data____________________________________________________________________________________________

(*) Išbraukti, jei reikia.

Peržiūrėkite mūsų atsiliepimus iš  

Žr. daugiau